Algemene Leden Vergadering IC van Nederland 23 maart 2024.

Op 24 maart 2024, vond de Algemene Leden Vergadering plaats onder het toeziend oog van 15 leden plus het Bestuur.  Veel discussie ontstond op welke wijze onze leden  actief moeten kunnen blijven bij onze club zowel door het bijwonen van tennis evenementen als bij andere evenementen. Ook de lidmaatschapscriteria werden bediscussieerd. Sommigen van onze leden zijn voor het toelaten van spelers die niet voldoen aan de eis dat je voor Nederland bent uitgekomen of bij de eerste 250 van de wereld hebt gestaan, zoals het winnen van een WK kampioenschap bij de veteranen. Het bestuur zal zich er nog eens over buigen.

Hans Adama van Scheltema kreeg de Dutch IC Cup uitgereikt. Hans is secretaris van onze club vanaf  1993, dus 31 jaar. Onafgebroken heeft hij zijn taken altijd met zeer grote nauwgezetheid uitgevoerd. We zitten nu echt in een overgangsfase bij het Bestuur van onze club. Onze voorzitter Judith Ambags kondigde aan dat naast Hans ook Louk Sanders, Wouter Fok en Fried Schmitz hebben aangegeven uit het Bestuur van de IC te willen stappen. Opvolgers worden gezocht. Wie een bijdrage wil leveren kan zich melden bij de Secretaris.

Na het eten van een broodje, prima verzorgd door Karin van Essen-Moos in het sportcentrum de Wildenhorst was het tijd om te padellen voor IC leden maar ook voor kinderen van IC leden. Ook de afsluitende borrel was een gezellige aangelegenheid.

Hieronder wat impressies van de dag.