Verbinden, inspireren, kennis delen

daar staat de Internationale Lawn Tennis Club van Nederland (IC) voor. De IC is een vereniging van (oud)tennisinternationals, waarbij de leden allen officieel voor Nederland zijn uitgekomen (Davis Cup, Federation Cup, landenwedstrijd). Je kunt ook uitgenodigd worden als IC lid als je op de wereldranking voor het enkelspel bij de top 250 heb gestaan.
Wij zijn een groep (oud)tennissers die allen hebben gesport op het hoogste niveau en hebben om die reden waarschijnlijk ook van nature specifieke overeenkomsten. We vinden het belangrijk om elkaar te blijven zien, de verbinding, maar wij willen ook inspireren en geïnspireerd worden en we geven graag onze tenniskennis en ervaring door, zowel opgedaan op de baan als opgedaan naast de baan.
Wij willen promotor en ambassadeur zijn voor de tennissport in Nederland. We hebben op tennisgebied veel know how en bruikbare netwerken binnen het IC-ledenbestand, zowel in Nederland als bij de 40 zuster IC’s in het buitenland buitenlandse IC’s, die waardevol kunnen zijn voor de generatie tennissers na ons, voor de KNLTB, maar ook voor de tennisscholen, clubs, toernooien en sportorganisaties.
Naast alle sportieve en gezellige bijeenkomsten die jaarlijks voor de leden op de agenda staan, streven wij er naar om jaarlijkse bijeenkomsten/seminars te organiseren waarbij verbinden, inspireren en kennis doorgeven de leidraad zijn. Deze bijeenkomsten zullen verschillende thema’s hebben, zowel tennis gerelateerd als ook niet of indirect gerelateerd aan tennis.
Mochten er naar aanleiding van onze doelstellingen vragen zijn of heeft u behoefte aan een advies op het gebied van bijvoorbeeld begeleiding bij toptennis stuur dan een mail aan ons Bestuur: bestuur@ic-tennis.nl