IC Academy 2024 NTC Amstelveen

Op 21 maart 2024 waren we als IC van Nederland weer te gast op het Nationaal Tennis Centrum, de plek waar onze topjeugd van Nederland dagelijks traint op zowel fysiek, mentaal als tennis technisch terrein. Ruben de Bruin, coördinator mentale ontwikkeling KNLTB heeft deze themadag samen met de IC georganiseerd en ingepland na de reguliere trainingen van de jeugd.

Twee coryfeeën uit onze IC gelederen hebben we bereid gevonden om een bijdrage te leveren aan de gewenste kennisbagage die je als toptennisser in wording moet hebben om je hoofd boven water te houden in de harde wereld van de topsport.

Marcella Mesker, voormalig topspeelster en bekend als journalist bij de NOS was wederom bereid om onze topjeugd tips te geven hoe je het beste kan omgaan met de media. Voorbereiding, taalgebruik, houding, boodschap, toon, oogcontact, presentatie zijn bij een interview allemaal belangrijke aspecten die een bijdrage kunnen leveren om een goede reputatie op te bouwen naar de buitenwereld als je als topspeler in de spotlights staat.

Ons lid Frits Don heeft zijn hele leven jeugd op allerlei manieren geholpen om zich te verbeteren op tennis technisch en mentaal vlak. Hij heeft een bekende tennisschool gehad, was tenniscoach en heeft op latere leeftijd integratieve psychotherapie gestudeerd. Hij heeft op zijn bekende ontspannen wijze de jeugd laten zien wat er met je ‘denkende brein’ gebeurt als dit getriggerd wordt door gebeurtenissen die op je af komen op en ook buiten de tennisbaan. De sleutelboodschap van Frits was dat je moet proberen om met je denkende brein zo kort mogelijk in een emotie te schieten nadat je vooral negatief bent getriggerd door iets of iemand, aangezien tijdens een emotie je niet meer in staat bent te focussen op een goede prestatie.

Tussen de presentaties van Marcella en Frits werd een maaltijd genoten. Opvallend was de gezellige sfeer en de al professionele positieve houding van onze topjeugd tijdens de sessies.

Aanwezig waren de volgende topjeugdspelers in de leeftijd van 15 tot 18 jaar: Sophie Ray, Nouk Kleinenberg, Fleur de Bresser, Luna Dekker, Sander Paradis, Sammy Guinau, Pieter de Lange, Manvydas Balciunas, Joy de Zeeuw, Rose Nijkamp, Annelin Bakker, Isis van den Broek, Sarah van Emst.

Verder waren aanwezig Kiki Bertens, Raymond Knaap en Michiel Schapers, trainers bij de KNLTB, Ruben de Bruin en vanuit het IC bestuur Louk Sanders, Hans Adama van Scheltema en Wouter Fok.

Wouter Fok.