Jaarverslag 2008 van de Internationale Lawn Tennis Club  van Nederland

 

Leden

Het verloop van het ledenbestand (per ultimo van het jaar) luidt als volgt:

                                                                      2004    2005    2006    2007    2008

 

Ere leden                                                        10               8          9            9          9

Leden van Verdienste                                  10             11        12         12        11

Gewone leden                                                97            97        98       100      101

Honorary International Members             169         169      173       159      152

 

 

In 2008 vonden wederom een aantal mutaties in het ledenbestand plaats.

Op 19 november overleed op 89-jarige leeftijd, ons lid van verdienste Herman Kuiphof.

Herman schreef talloze sportartikelen en deed op tv jarenlang verslag van voetbal- en tenniswedstrijden en diverse Olympische Spelen.

Zijn kreet “zijn we er toch ingetuind” bij het 2e doelpunt van Duitsland in de verloren WK-finale 1974 is legendarisch geworden, evenals zijn uitspraak van de naam van Feyenoord-spits Kindvall die hij –terecht- “Tsjiendval” noemde.

Tijdens 2008 konden wij één nieuw lid binnen de IC verwelkomen: Thiemo de Bakker werd tot gewoon lid benoemd.

Tot honorary international member werd benoemd de heer H.Reiter van de IC van Luxemburg.

 

 

Bestuur

 

De samenstelling van het Bestuur in 2008 zag er als volgt uit:

– M. Koevermans                                                                              – voorzitter

– J. Wijnhoud                                                                                     – vice-voorzitter

– Drs. H. Adama van Scheltema                                                       – secretaris

– W.A.C. Fok                                                                                    -penningmeester

– Mw. N. Blom (vooruitlopend op ALV-besluit)                             – lid

– Mw. K. van Essen-Moos                                                                – lid

– Mw. M. Pakker                                                                               – lid

– Drs. L.H. Sanders                                                                           – lid

– Drs. H.R. Thung                                                                             – lid

 

In 2008 werd door het Bestuur 7 maal vergaderd

 

 

 

Aktiviteiten en Wedstrijden

Voor een compleet overzicht van alle aktiviteiten en wedstrijden, volgt hier een verslag in chronologische volgorde:

 

 • Algemene Leden Vergadering

Voorafgegaan door tennissen in het Frans Otten Stadion te Amsterdam, vond op 10 februari in datzelfde complex de jaarlijkse ALV plaats.

Tijdens de vergadering- die door 1 erelid, 2 leden van verdienste en 18 gewone leden werd bijgewoond- werd Joost Wijnhoud (als vervanger van Hendrik Jan Davids, die voorzitter Toptennis van de KNLTB is geworden) tot lid van het Bestuur benoemd.

Wegens haar jarenlange verdienste voor de IC als webmaster, haar actieve en meestal succesvolle bijdrage aan de IC op de tennisbaan en het door haar in 2007 behaalde wereldkampioenschap bij de veteranen werd aan Nora Blom de Dutch IC Cup 2007 uitgereikt.

 

 • Clubdag

Op zaterdag 17 mei vond de in een volledig nieuw jasje gestoken Clubdag in Houten plaats.

De ongeveer 30 aanwezigen werden in 6 groepjes verdeeld, die onder begeleiding van professionals van Keizer Culinair ieder een deel van het 6-gangen diner uit de Siciliaanse keuken gingen voorbereiden.

Vervolgens serveerde elk groepje het zelfgemaakte gerecht uit, na eerst enige toelichting over het gerecht gegeven te hebben.

 

 • Francis Wallis Cup

De jaarlijkse match om de Francis Wallis Cup vond in het weekend van 14/15 juni plaats op de schitterende accommodatie –grasbanen- van Moor Park.

Begunstigd door het prachtige weer bonden de onzen – Nora Blom,Huub van Boeckel,Mark Koevermans,Rolf Thung en gastspeler Mark Fleischeuer – de strijd aan tegen het Engelse team.

Hoewel de uitslag van 3-7 dat mogelijk niet doet vermoeden, moest ons team toch alle zeilen bijzetten om de Cup weer naar Nederland mee terug te nemen.

 

 • IC Council Meeting

Dit jaar was Joost Wijnhoud onze vertegenwoordiger tijdens de IC Council Meeting, die op 29 juni werd gehouden.

Het was waarschijnlijk een unicum om een dertiger als Joost in de meeting aanwezig te hebben!

Voor de eerste keer was niet Wimbledon de plaats van samenkomst, maar het LTA National Tennis Centre in Roehampton.

Naast vergaderen werd er dan ook voldoende tijd ingeruimd voor een rondleiding door dit zeer goed geoutilleerde Tennis Centre.

 

 • IC Week

Van 24-29 augustus werd op het zeer prestigieuse en luxueuze sportcomplex van de Chevy Chase Club in Washington DC de IC Week gespeeld, ter viering van de “Diamond Jubilee” van de IC USA.

Voor de Columbus Trophy gingen Richard Kasten,Evert Schneider,Jaap Arends en gastspeler Rafa Ruiz uit Spanje (allen vergezeld van hun echtgenotes) op pad.

Via een overwinning op Luxemburg werd de kwartfinale bereikt, waarin op eervolle wijze van de eindwinnaar USA werd verloren.

Door het matige, en uiteindelijk zelfs slechte weer, werden alle consolations gecancelled.

Voor de Mercelis Trophy waren Suzanne Trik en Carin Bakkum onze troeven. En het moet gezegd, zij zouden hun favorieten rol ongetwijfeld hebben waargemaakt ( na klinkende overwinningen op de Bahamas en Frankrijk), maar helaas voorkwam een noodlottige enkel blessure van Suzanne in de al gewonnen wedstrijd in de kwartfinale tegen Frankrijk een verdere opmars.

De Mercelis Trophy werd uiteindelijk gewonnen door Zweden via 2-1 winst op Duitsland.

 

 • Davis Cup Diner

 

Voorafgaand aan de wedstrijd tegen Zuid-Korea vond op 15 september het traditionele Davis Cup-diner plaats in De Heerlijckheyt te Apeldoorn.

Het complete Davis Cup-team- Jesse Huta Galung,Robin Haase,Peter Wessels,Thiemo de Bakker,Matwe Middelkoop en coaches Jan Siemerink en Rohan Goetzke- was aanwezig,

plus het begeleidingsteam en de sponsors Proteq en Reaal.

Van IC-zijde gaven Mark Koevermans en Joost Wijnhoud acte de présence.

Tijdens het gezellige en geanimeerde diner werd Thiemo de Bakker als nieuw IC-lid geïnstalleerd.

 

 • Wedstrijd tegen de IC van Luxemburg

Deel één van de ontmoeting bestond op vrijdag 19 september uit het spelen van een vrienschappelijke golfwedstrijd op de Golf Grand Ducal in Luxemburg City.

De volgende dag werd er getennist, zowel singles als dubbels met als eindresultaat een 3-8 overwinning voor ons.

Aan dit resultaat werd bijgedragen door Judith Ambags,Nora Blom,Karin van Essen,Hans Adama van Scheltema,Wouter Fok,Mark Koevermans,Fried Schmitz,Peter Scholtz en Johan Vekemans.

Tijdens het afsluitende diner werd Henri Reiter door Mark Koevermans tot honorary international member van onze IC benoemd.

Ons bezoek werd zondagochtend afgesloten met een interessante rondleiding door de hoofdstad, onder leiding van onze voortreffelijke gastheer en voorzitter van de Luxemburgse IC Josy Offenheim.

 

 • Voetbalwedstrijd HVV-IC

Na 3 achtereenvolgende overwinningen moesten we op 24 september, in het jaar van het 125-jarig bestaan van HVV, met 3-2 het onderspit delven tegen onze gastheren.

Door een 3-0 achterstand leek het aanvankelijk een desastreuze avond te worden.

Maar het IC-team met Mark Koevermans,Huub van Boeckel,Sjeng Schalken,Johan Vekemans,

Hendrik Jan Davids,Hans Adama van Scheltema,John van Lottum,Paul Haarhuis,Jan Siemerink,

Paul Bollerman(zoon van) en enkele gastspelers waaronder ex-international Orlando Trustful, knokte zich mede door een fraaie goal van Johan Vekemans terug naar 2-3.

De felheid nam in de 2e helft sterk toe, zelfs resulterend in een aantal tijdstraffen! Ondanks enkele riante kansen lukte het net niet om het verdiende gelijkspel te realiseren.

 

 • Golfdag

Voor de 26e keer verzamelden zich op 17 oktober een groot aantal IC-(st)ers en partners voor de IC Golfdag op de ‘Eindhovensche’.

De IC Golf Cup werd door Trudy Groenman in de wacht gesleept.

In categorie 2 , handicap boven 24 , ging de fel begeerde Betty Stöve Trophy naar Albert Kloezen.

De teamprijs werd gewonnen door Piet Hein Ybema, Stephen Noteboom en Peter van Essen.

De prijs voor de best spelende partner kwam in handen van Piet Hein Ybema.

Als speciale gasten waren aanwezig: Hans & Anneke Tuyt en Barry & Rieneke Weatherill.

 

 

 • Sponsordag

Een 24-tal sponsors en gasten en 13 IC-(st)ers traden aan voor de sponsordag in Warmond op 23 november.

Er werd begonnen met 3 intensieve clinics gegeven door Mark Koevermans, Joost Wijnhoud en Huub van Boeckel waarin alle slagen de revue passeerden.

Daarna het traditionele dubbelen volgens het onvolprezen toss-systeem.

Tijdens de afsluitende borrel kon de 1e prijs door Mark Koevermans aan Holmer Roelvink van Planteq worden uitgereikt.

 

 

 

 

Van de geplande evenementen in het afgelopen jaar werd de ontmoeting met de jeugd uitgesteld naar 2009 en kon de wedstrijd tegen de Belgische IC geen doorgang vinden wegens een gebrek aan spelers/speelsters aan onze kant.

De IC Holland Award werd in 2008 niet uitgereikt, aangezien er geen kandidaten waren die aan de hoge kriteria voldeden.

 

 

 

 • Toptennis

 

In het voorjaar vond in het Bestuur een gesprek plaats met de voorzitter toptennis,Hendrik Jan Davids, over de concept-notitie speerpunten toptennis, één van de 5 bouwstenen van het nieuwe integrale beleidsplan van de KNLTB.

Over de inhoud van het definitieve Meerjaren Beleidsplan 2009-2013, dat recent het licht zag, zullen wij de KNLTB nog onze reaktie doen toekomen.

Qua resultaten in het internationale toptennis springt het bereiken van de wereldgroep door het Davis Cup team via een 3-2 overwinning op Zuid-Korea het meest in het oog.

Daarnaast mag de snelle opkomst van het jonge talent Arantxa Rus ook niet onvermeld blijven.

 • Henk Timmer Stichting

Het doel van de stichting is het bevorderen van de (top)tennissport in Nederland in de breedste zin des woords.

In 2008 heeft de stichting haar financiële support aan het succesvolle Henk Timmer Wintercircuit – een reeks van indoor A-toernooien met veel jeugdparticipatie – voor de komende 3 jaar gecontinueerd.

Tenslotte wil ik graag Debbie van Motman heel hartelijk bedanken voor haar voortreffelijke, snelle en immer plezierige secretariële ondersteuning in 2008!

 

 

Januari 2009

Drs. H. Adama van Scheltema

Secretaris