Jaarverslag 2010 van de Internationale Lawn Tennis van Nederland

Leden
Het verloop van het ledenbestand (per ultimo van het jaar) luidt als volgt:

                                                                        2006    2007    2008    2009    2010

Ere leden                                                                 9          9          9          9          8

Buitengewone leden van Verdienste                                                       1          1

Leden van Verdienste                                        12        12        11         11        11

Gewone leden                                                    98       100      101       101     100

Honorary International Members                 173       159      153       156     157

 

In 2010 vonden wederom een aantal mutaties in het ledenbestand plaats.
Ons ontvielen in het afgelopen jaar 4 leden: Hans van Dalsum (15.04), erelid Hans van Swol (30.05), lid van verdienste Hans van der Drift (16.11) en Willem Maris (11.12).

Hans van Dalsum werd 4x Nederlands kampioen in het enkelspel en 4x in de dubbel. Na zijn actieve periode kwam hij nog vaak naar Wimbledon om spelers te contracteren voor de Wimbledon Exhibition op de Mets; steeds een hoogtepunt in het Nederlandse tennis.

Hans van Swol werd 5x Nederlands kampioen in het enkelspel en diverse malen in de dubbel; daarnaast excelleerde hij ook meerdere malen op Wimbledon.
Tevens herinneren wij ons Hans als televisie-persoonlijkheid via zijn programma Ziek zijn, beter worden.
Hans van der Drift raakte als medicus en inspirator betrokken bij het nationale tennis. Met raad en daad heeft hij zich steeds bereid getoond leden van onze IC medisch bij te staan. Tot op hoge leeftijd heeft Hans nog getennist.
Willem Maris won 2x het NK in het enkelspel, 3x in de dubbel en 1x in het gemengd dubbel.
Behalve de tennistop, bereikte Willem ook in de zakenwereld de top(ASML) en was hij ook enige tijd president van de Nederlandse Golf Federatie.

In 2010 werd Esther Vergeer, meervoudig wereld- en olympisch kampioene in het rolstoeltennis, benoemd tot lid van verdienste.
Ook konden wij één gewoon nieuw lid binnen de IC verwelkomen: Igor Sijsling.
Tot honorary international member werd benoemd de heer G.Zoltan van de Hongaarse IC.

 

Bestuur
De samenstelling van het Bestuur in 2010 zag er als volgt uit:

– M. Koevermans                       voorzitter

– J. Wijnhoud                            vice-voorzitter

– Drs. H. Adama van Scheltema     secretaris

– W.A.C. Fok                             penningmeester

– Mw. N. Blom                           webmaster

– Mw. K. van Essen-Moos             lid

– Mw. M. Pakker                        lid

– Drs. L.H. Sanders                     lid

– M. Schapers                            lid
In 2010 werd door het Bestuur 6 maal vergaderd

Aktiviteiten en Wedstrijden
Voor een compleet overzicht van alle aktiviteiten en wedstrijden, volgt hier een verslag in chronologische volgorde:

  • Algemene Leden Vergadering

De Algemene Leden Vergadering vond op 6 februari plaats in het Frans Otten Stadion te Amsterdam.
Tijdens de vergadering- die door 2 ereleden, 2 leden van verdienste, 1 buitengewoon lid van verdienste en 19 gewone leden werd bijgewoond- werd Michiel Schapers ( als beoogd opvolger van voorzitter Mark Koevermans )  tot lid van het Bestuur benoemd.

  • Match tegen IC van Hongarije

Van 18-20 juni ontvingen wij een groep van 9 Hongaarse IC-(st)ers, inclusief een 3-tal partners.
Non-playing captain Evert Schneider had samen met echtgenote Albertine een aantrekkelijk programma samengesteld, dat op de vrijdagavond begon met een welkomsetentje in een visrestaurant op het Scheveningse strand.
De zaterdagochtend was ingeruimd voor enige sightseeing in Den Haag.
In de middag begonnen de wedstrijden op de 3 kunstgrasbanen van de Koninklijke Haagsche Golf en Country Club in Wassenaar.
Ons team – Nora Blom, Just Barth, Jaap Arends, Fried Schmitz aangevuld met gastspelers Kees Koen, Cees Jan Asselbergs en Jan de Vries Robbe behaalde een ruime 7.5-2.5 overwinning.

  • IC Council Meeting

Helaas lukte het dit jaar niet om aanwezig te zijn bij de IC Council Meeting die op 27 juni plaatsvond in het national tennis centre van de Engelse bond.
Een noviteit was dat een deel van de vergadering ingeruimd werd, om in subgroepen te praten over ondermeer onderwerpen als sponsoring, problemen van de kleinere IC’s en de betekenis van de IC’s in hun nationale tennisgemeenschap.
Daarnaast werd de nieuwe IC Council brochure gepresenteerd en werd bekend gemaakt dat de Jean Borotra Award aan Kim Clijsters was uitgereikt.

  • Voetbalwedstrijd HVV-IC

Ondanks een sterke IC-bezetting, mooi weer op 6 oktober, goed veld en professionele kleding, is het niet gelukt om te winnen.
In de eerste 10 minuten moest ons team nog zozeer aan elkaar wennen, dat de tegenstander daar 3x meedogenloos van kon profiteren.
Daarna waren de IC-ers heer en meester op het veld en kwamen voor rust door doelpunten van Mark Koevermans en Paul Haarhuis knap tot 3-2 terug.