Jaarverslag van de Internationale Lawn Tennis Club van Nederland

Leden

Het verloop van het ledenbestand (per ultimo van het jaar) luidt als volgt:

                                                                        2007 2008 2009 2010 2011

Ere leden                                                             9        9        9        8       9
Buitengewone leden van Verdienste                                  1        1       1
Leden van Verdienste                                     12      11     11      11    11
Gewone leden                                                100    101   101     99    99
Honorary International Members               159    153   156   157  158

In 2011 vonden wederom een aantal mutaties in het ledenbestand plaats.
Ons ontviel in het afgelopen jaar lid van verdienste Willem Duys (02.06).
Naast een verdienstelijk tennisser was Willem Duys jarenlang een zeer geëngageerde tennisverslaggever van ’t Melkhuisje-toernooi.
Het meest bekend werd hij met het tv-programma Voor de vuist weg, met de beroemde kom met de goudvis en het radioprogramma Muziekmozaïek.

Helaas zagen wij ons genoodzaakt Melle van Gemerden als lid te royeren,wegens het jarenlang niet voldoen van zijn contributieverplichting ondanks het feit dat wij hem vele malen verzocht hebben zijn betaling te voldoen.

In 2011 werd Sven Groeneveld- succesvol tenniscoach van o.a. wereldtoppers als Monica Seles,Mary Pierce,Michael Stich,Mario Ancic en Anna Ivanovic- benoemd tot lid van verdienste.
Ook konden wij twee gewone nieuwe leden binnen de IC verwelkomen: Michaëlla Krajicek en Arantxa Rus.
Tot honorary international member werd benoemd de heer T.Hamori van de Hongaarse IC.

Bestuur
De samenstelling van het Bestuur in 2011 zag er als volgt uit:
– M. Schapers – voorzitter
– J. Wijnhoud – vice-voorzitter
– Drs. H. Adama van Scheltema – secretaris
– W.A.C. Fok -penningmeester
– Mw. N. Blom – webmaster
– Mw. M. Pakker – lid
– Drs. L.H. Sanders – lid
– M. Koevermans – lid

In 2011 werd door het Bestuur 7 maal vergaderd

Aktiviteiten en Wedstrijden
Voor een compleet overzicht van alle aktiviteiten en wedstrijden, volgt hier een verslag in chronologische volgorde:

Algemene Leden Vergadering
De Algemene Leden Vergadering vond op 6 februari plaats in het Frans Otten Stadion te Amsterdam.
Tijdens de vergadering- die door 2 ereleden, 2 leden van verdienste, 1 buitengewoon lid van verdienste en 24 gewone leden werd bijgewoond- werd Michiel Schapers benoemd tot voorzitter van de IC.
Mark Koevermans, de aftredende voorzitter , werd als dank voor de voortreffelijke wijze waarop hij gedurende 8 jaar het voorzitterschap met grote betrokkenheid en bevlogenheid heeft ingevuld tot erelid benoemd.
Van Karin van Essen-Moos werd na 9 jaar inzet voor o.a. de IC-artikelen en organisatie van vele evenementen als bestuurslid afscheid genomen.
Jaap Arends werd voor zijn totale tennisoeuvre geëerd met de Dutch IC-Cup.

Jongerenbijeenkomst
Op 6 april vond in Stadion Galgenwaard(Utrecht) een bijeenkomst plaats waarin een delegatie van het Bestuur met een aantal jongere IC-(st)ers de vraag besprak, wat er gedaan zou moeten worden om ervoor te zorgen dat ook in de (nabije) toekomst de IC een aktieve en bloeiende club blijft aantrekkelijk voor alle tennisgeneraties.
Suggesties die naar voren kwamen waren ondermeer: organiseer weer een familiedag, een IC-dubbeltoernooi of een najaarsdiner.
Daarnaast koppel IC-evenementen aan internationale tennisevenementen als ABN/AMRO,Rosmalen,Scheveningen,Masters R’dam,Davis-/Fed-Cup of AFAS Tennis Classics.
IC-evenementen dienen bij voorkeur in het weekend gehouden te worden en dan vooral ’s zondags.

Match tegen IC van Hongarije
Een kleine IC-delegatie bestaande uit Jaap en Marian Arends, Just Barth, Nora Blom en Fried Schmitz speelde op zaterdag 21 mei een wedstrijd in Budapest.
In een tijdsbestek van 3 dagen werd naast tennissen ook een indruk gekregen van een land waarvan de historie gekenmerkt wordt door ontelbare revoluties en politieke systeemwijzigingen, maar ook prachtige gebouwen, kerken en musea in Budapest.
Ondanks de enorme hitte, keiharde ballen en banen met een zeer kleine uitloop, werd de match met 4.5 – 1.5 door de onzen gewonnen.
Nora en Jaap waren met 100% score onze vaandeldragers.

IC Council Meeting
Dit jaar was Michiel Schapers onze vertegenwoordiger bij de IC Council Meeting die op 26 juni in Londen plaatsvond.
Michiel gaf daar nogmaals aan dat wij vinden dat het organiseren van Junior challenges geen taak van de IC’s is, maar van de nationale tennisbonden en dat wij voorstander blijven van een strikt aanname-beleid van nieuwe leden om daarmee de IC’s een exclusief karakter te laten behouden.
Clinic Sylvia Toth
De clinic vond op 21 augustus plaats op de banen van HTV in Den Haag.
De IC-vertegenwoordiging bestond uit: Manon Bollegraf, Tom Okker, Rolf Thung, Jan Siemerink, John van Lottum, Mark Koevermans, Huub van Boeckel en Michiel Schapers.
De toezegging is inmiddels al binnen dat deze (sponsor)clinic ook het volgend jaar-alweer voor de 10e keer- georganiseerd zal worden.

Voetbalwedstrijd HVV-IC
In de 39e wedstrijd werd via een 1-3 overwinning eindelijk de Hans van de Weg-schaal weer naar het IC-huis meegenomen.
Aangevuld met enkele gastspelers traden voor de IC Jan Siemerink, Raemon Sluiter, Huub van Boeckel, Peter van Essen (‘man van’), Michiel Schapers, Johan Vekemans en Mark Koevermans aan.
In een goed gespeelde en zeer sportieve wedstrijd scoorde onze supersnelle spits Raemon(2x) en Jan de IC-goals.

Golfdag
Voor de 29e keer verzamelden zich op 14 oktober een flink aantal IC-(st)ers en partners voor de IC Golfdag op de ‘Eindhovensche’.
De IC Golf Cup voor de beste bruto score werd door Betty Stöve in de wacht gesleept;de 2e plaats was voor Tom Nijssen.
In categorie 2 ging de Betty Stöve Trophy voor de beste netto score naar Joost Wijnhoud.
De prijs voor de best spelende partner kwam in handen van Marianne Scholtz.
De teamprijs ging naar Betty Stöve, Marcella Mesker en Ada de Laive met het team Jolanda Vekemans, Lucie Bollerman en Joost Wijnhoud op de 2e plaats.
Aan de Chinese maaltijd tafel werden de aanwezigen verrast met een speciale golfbal met opschrift vanwege de 75e verjaardag van Jaap Arends.

IC Lustrum
Om vijf uur, 12 november gingen de deuren van het Hilton Royal Parc te Soestduinen open voor de 130 genodigden.
Van de 87 jarige Boebi van Meegeren tot de 24 jaar jonge Robin Haase, nog nooit waren er zoveel tennisinternationals in één zaal aanwezig.
De avond stond in het teken van de uitreiking van de Tennis Oscar Awards.
Peter Schotz, Martin Koek, Mark Koevermans en Evert Schneider waren de spreekstalmeesters die de volgende IC-(st)ers met een Oscar konden verblijden:
Michiel Schapers : The Slice
Tom Nijssen : Mixed Doubles
Els Veentjer : Dames met ballen
Jan Hordijk : Humor
Raemon Sluiter : Jonge Davis Cup helden
Miriam Oremans : Fed Cup heldinnen
Boebi van Meegeren : Oude Davis Cup helden
Coen Dekker : Tenniscomplexen
Henk van Hulst : Tennismeesters
Veel dank gaat uit naar de lustrumcommissie bestaande uit Ada de Laive, Kristie Boogert, Theo Bollerman en Wouter Fok en de dames van de versiercommissie.

Sponsordag
Voor de 30e sponsordag op zondag 27 november in Warmond verzamelden zich slechts een beperkt aantal sponsors – Dekker Sport en Chevalier elk met 4 deelnemers – en een relatief klein aantal IC-(st)ers.
Het programma begon met een vlot lopend en interessant betoog van Jan Siemerink die zijn visie gaf op het hedendaagse toptennis.
Daarna volgde een clinic gegeven door Jan Siemerink, Michiel Schapers, Joost Wijnhoud en Igor Sijsling, waarin verschillende spelsituaties onder de loep werden genomen.
Daarna het traditionele dubbelen volgens het onvolprezen toss-systeem.
Tijdens de afsluitende borrel kon bij de heren de 1e prijs door voorzitter Michiel Schapers aan Joost Sweep,gast van Chevalier, worden uitgereikt.
De prijs bij de dames ging naar Pauline Geerlings (Dekker Sport).
Unaniem vond men het een zeer geslaagde dag, maar gezien het afnemende aantal deelnemers dient niettemin nagedacht te worden over het eventueel bijstellen van het concept.

Fed Cup Diner
Het Fed Cup diner vond dit jaar op 9 december plaats in Rotterdam.
In restaurant de Harbour Club was er een gezellig samenzijn met het Fed Cup team bestaande uit Arantxa Rus, Kiki Bertens, Michaëlla Krajicek, hun begeleiders Manon Bollegraf (captain) en Edwin Visser (fysio); van IC-zijde waren Marcella Mesker, Miriam Oremans en Michiel Schapers aanwezig.

IC Academy
De 2-jaarlijkse IC Academy –gehouden op zaterdag 17 december in de Kuip te Rotterdam- mocht zich dit jaar verheugen in een zeer grote opkomst: 17 jeugdige tenniss(t)ers in de leeftijd van 16 en 17 jaar en een 43-tal ouders en privétrainers.
’s Ochtends kregen de jongelui een media en presentatie training onder leiding van Marcella Mesker en Theo Bollerman,waarbij er gefilmd werd door Jon Visbeen.
Tegelijkertijd volgden de ouders en trainers een masterclass energiemanagement, die werd gegeven door Pons Jan Vermeer en Frits Don.
In de middag was er een paneldiscussie, waarbij de internationaal gelouterde tenniscoach Sven Groeneveld ook aanschoof, waarin het thema van jeugd- naar professioneel tennis centraal stond.
Ter afronding van de dag had toernooidirecteur Raemon Sluiter geregeld, dat er nog een bezoekje aan de finales van deTennis Masters kon worden gebracht.

IC Holland Award
De jury bestaande uit voorzitter Evert Schneider, Manon Bollegraf, Jacco Eltingh en Hendrik Jan Davids als vertegenwoordiger van de KNLTB kende dit jaar de Award toe aan Robin Haase.
Veel bewondering is er voor de wijze waarop Robin een periode van 18 maanden van vallen en opstaan,artsen,operaties,fysiotherapeuten,hoop,verwachtingen,oordelen en veroordelen door derden heeft verwerkt.
Hij is niet alleen teruggekeerd op zijn oude niveau, maar heeft zich daarenboven nog zeer sterk verbeterd.
Op 6 augustus dit jaar wist Robin zijn 1e ATP-titel binnen te halen in Kitzbühl en sloot hij het jaar af met een 45e plaats op de ATP-ranking.
De prijs ontving Robin op 17 december tijdens de Tennis Masters in Rotterdam uit handen van Michiel Schapers.

Van de geplande evenementen in het afgelopen jaar kon de wedstrijd om de Francis Wallis Cup geen doorgang vinden omdat er geen voor beide IC’s geschikte datum kon worden gevonden; voor de wedstrijd tegen de IC van Luxemburg –nu gepland in maart 2012- en voor de IC-week in India lukte het ons niet een voltallig IC-team op de been te brengen.

Toptennis
Rolf Thung staat inmiddels een jaar als voorzitter aan het roer van de KNLTB en is druk doende een aantal noodzakelijke veranderingen te bewerkstelligen.
Qua toptennis op de baan is verheugend vast te stellen, dat Robin Haase een fantastische comeback heeft gemaakt en dat Michaëlla Krajicek ook de weg naar boven weer heeft terug gevonden.
Tenslotte mag niet onvermeld blijven de overwinning van Arantxa Rus op Kim Clijsters tijdens Roland Garros.

Henk Timmer Stichting
Het doel van de stichting is het bevorderen van de (top)tennissport in Nederland in de breedste zin des woords.
In 2011 heeft de stichting financieel support gegeven aan de Stichting Jeugdtennis Amsterdam Zuidoost, een straattennisproject voor overwegend kansarme,allochtone kinderen in de leeftijd van 5-16 jaar.

Tenslotte wil ik graag Debbie van Motman heel hartelijk bedanken voor haar voortreffelijke, snelle en immer plezierige secretariële ondersteuning in 2011!

Januari 2012
Drs. H. Adama van Scheltema
Secretaris