1993

Op initiatief van vice voorzitter Hans van de Weg werd de IC Holland Award in het leven geroepen: een ereprijs die het Bestuur van de IC van Nederland, zo mogelijk jaarlijks, kan toekennen aan Nederlandse speelster(s) of speler(s), die zich in het achterliggende kalenderjaar op de meest positieve wijze heeft (hebben) onderscheiden, zowel wat betreft tennisprestaties als voor wat betreft het “ambassadeurschap” van het Nederlandse tennis. De eerste Award werd door Betty Stöve voorafgaand aan de finales van de Nationale Masters kampioenschappen voor een groot publiek uitgereikt aan Jacco Eltingh en Paul Haarhuis, de wereldkampioenen herendubbel.

vlnr Jacco Eltingh, Betty Stöve, Hans van de Weg, Frans Otten (KNLTB), Louk Sanders