125 jaar KNLTB

Op woensdag 5 juni werd in het Nationaal Tennis Centrum het 125-jarig jubileum van de KNLTB gevierd. De jubileumdag stond in het teken van verbinding. Onder het motto: ‘De KNLTB, al 125 jaar jouw matchmaker’ onderstreepte de bond haar rol in het samenbrengen van mensen die een passie voor tennis en padel delen. Om het belang van sport in de maatschappij te onderstrepen kwamen op deze feestelijke bijeenkomst diverse gastsprekers aan het woord. Koen Breedveld – lector Impact of Sport- benadrukte de rol van sport in de maatschappij, zowel op het fysieke als op het sociale vlak. Iedereen moet kunnen sporten, maar hoe toegankelijk is de sport?

In een tafelgesprek gingen Tom van ’t Hek ( Nederlandse Sportraad), Robert Jan Schumacher ( KNLTB) en Pepijn van Gestel (Tennisclub Tennis in West) in op vraag en aanbod, de bereikbaarheid en betaalbaarheid van sport. Het inhoudelijke deel van het programma werd afgesloten met de uitreiking aan Betty Stöve van het eerste exemplaar van een uniek postzegelvel van PostNL met Nederlandse tennisiconen. Kiki Bertens en Tom Okker werden gevraagd om het jubileumboek over de rijke Nederlandse tennisgeschiedenis in ontvangst te nemen.

Tijdens de aansluitende borrel maakten Louk Sanders en Hans Adama van Scheltema van de gelegenheid gebruik om namens de IC en de Henk Timmer Stichting, voorzitter Roger Davids en algemeen directeur Erik Poel een 2-tal cadeau’s aan te bieden: een fraaie schaal met passende inscriptie en een talentenbeurs ter grootte van €5.000,-

Louk Sanders biedt de cadeau’s aan

Deze beurs zal worden ingezet voor de verdere ontwikkeling van een of meer leden van het vijftal dames dat in de zomer van 2024 doorstroomt naar de KNLTB selectiegroep vier. Daarbinnen worden zij door de KNLTB volledig begeleid in hun ambities naar het niveau WTA toerspeelsters. De preciese invulling van deze beurs geschiedt door de technische staf van de KNLTB.