IC Holland Award 2007 voor Robin Haase

foto: Henk Koster
De trouwe volger van de IC Holland Award zal het zijn opgevallen, dat het al weer enige tijd geleden was, dat deze eervolle prijs iemand ten deel viel. Twee jaar geleden, om precies te zijn, was het Michaella Krajicek, die het mooie kleinood, afkomstig van kunstenaar Yumi, als laatste mocht ontvangen. Voor die leden die iets minder bekend zijn met de IC Holland Award: het handelt zich om een onderscheiding, die 14 jaar geleden in het leven werd geroepen door wijlen IC erelid Hans van de Weg. Hij vond dat er meer erkenning voor de topprestaties van de huidige generaties moest komen in de vorm van een prijs van (oud)tennissers voor tennissers. Een deskundige jury werd in het leven geroepen onder aanvoering van erelid Evert Schneider, die, gesteund door erelid Betty Stove en Manon Bollegraf, ieder jaar de prestaties nauwkeurig onder loep neemt. Aan de hand van een uitgebreid juryrapport en na goedkeuring van het IC Bestuur wordt in december wereldkundig gemaakt wie de IC Holland Award toekomt.

Daar het gaat om een exclusieve prijs, moeten de prestaties van dien aard zijn, dat deze nationale en internationale aanzien hebben. Dit kan zowel op de baan als buiten de tennisbaan plaatsvinden. Zo is het dus voorgekomen dat na winnaars als Richard Krajicek, Paul Haarhuis, Brenda Schultz, het Fed Cup Team, Jacco Eltingh, Sjeng Schalken Jan Siemerink, Martin Verkerk, e.a. de Award de laatste jaren twee keer niet is uitgereikt vanwege te weinig aansprekende resultaten. Dit is misschien jammer en geeft stof tot nadenken over de huidige status van het Nederlandse tennis. Aan de andere kant laat het wel duidelijk zien welke waarde gehecht kan worden aan de IC Holland Award.

Gelukkig werd het Bestuur in het najaar op de hoogte gesteld door de jury van een goede kandidaat voor de Award van 2007. Een persoon, wiens doorbraak in 2007 een feit werd. Hij vestigde zich gedurende het kalenderjaar 2007 vast in de top-100 van de ATP lijst. Hij maakte zijn debuut in de Davis Cup en behaalde belangrijke overwinningen tegen Portugal, waardoor Nederland in de hoogste Europese groep bleef. Naast het winnen van een drietal Challengers behaalde hij afgelopen zomer zijn eerste halve finale in het ATP toernooi van Amersfoort. Behalve deze tennisprestaties vielen ook zijn goede contacten met de KNLTB en pers op. Kortom een ware ambassadeur voor en van het Nederlandse tennis. Na rijp beraad van de jury (waar ook Jacco Eltingh zitting in heeft genomen) werd – met unanieme goedkeuring van het Bestuur en KNLTB – besloten om de IC Holland Award 2007 toe te kennen aan Robin Haase.

Gewapend met de mooie Yumi vaas en het officiële juryrapport op IC briefpapier trok uw voorzitter naar het Rotterdam Topsport Centrum, alwaar de KNLTB Masters werden voltrokken. Ondanks een nederlaag in de halve finale toonde Robin zich bereid om na afloop ten overstaan van een volle zaal de Award op het centre court in ontvangst te nemen. Dit toont de ware sportman en ook de dankbaarheid dit hij uitte in zijn slotwoord bevestigt het feit dat de IC Holland Award 2007 bij de juiste persoon terecht is gekomen. Wij wensen Robin alle succes in 2008 en zijn blij hem als IC lid in ons midden te hebben. Rest mij nog om de jury te bedanken voor alle deskundigheid en ik spreek de hoop uit, dat we in 2008 deze erkenning van tennissers voor tennissers weer mogen uitreiken.

Mark Koevermans