KoenWim Br & vrouw

Coen Dekker en Willem Breukink overleden.

Helaas hebben wij in de eerste helft van april twee bijzondere ic-leden verloren.

Op 9 april is Willem Breukink ons ontvallen, na een kort ziekbed, in de leeftijd van 89 jaar. Willem was meer dan 60 jaar IC lid

en altijd uitermate betrokken bij het wel en wee van de IC. Tot enkele jaren geleden was hij vaste gast op onze golfdag, waar hij als

oudste aanwezige altijd wel even spreektijd claimde om op geheel eigen “Breukink wijze” met zachte stem en scherpe humor een

prachtige tafelrede ten gehore te brengen.