Op zaterdag 13 december 2014 is de traditionele IC Academy gehouden op het Tennis en Business Center Heuvelrug  in Doorn, ook de plek van ons mooie IC Tennis museum. Aanwezig waren de volgende top jeugdspelers: Wisse Jonker, Tom Moonen, Isolde de Jong, Nina Kruijer, Michiel de Krom, Bart Stevens, de meeste ouders van deze kinderen en enkele trainers. Daarnaast  de IC’ers  Niek Fleury, Fried Schmitz, Nora Blom en Tjerk Bogstra en Lex Stofkooper, spelersbegeleider van Feyenoord.

Het programma was:

10.00 – 12.00 uur: 

Jeugd Training “omgaan met de media” / “presenteren” Theorie en praktijk onder leiding van Theo Bollerman en Marcella Mesker

10.00 –12.00 uur:

Ouders en trainers/coaches, “Excellente prestaties door efficiënt energymanagement” onder leiding van Pons Jan Vermeer en Frits Don.

13.00 – 15.00 uur:

Robin Haase geeft zijn visie op toptennis en beantwoordt jullie vragen. Forumdiscussie met Robin Haase, Frits Don, Tjerk BogstraTheo en Marcella hebben de kinderen in de ochtend geïnterviewd met heuse camera’s en microfoons. Zij konden daarna het resultaat van zichzelf terugzien en kregen waardevolle tips van de door de wol geverfde Marcella en Theo, voor wie het nu al weer de 13e keer is dat zijn hun medewerking gaven. De kinderen bleken het goed te doen en ze vonden de wijze waarop het omgaan met de pers met hen werd geoefend zeer leerzaam.

Pons Jan en Frits namen tegelijkertijd de ouders professioneel onderhanden door ze de spiegel voor te houden en te vragen of ze konden opschrijven welke aspecten nu van belang zijn bij TOPSPORT onderverdeeld in fysieke, emotionele en mentale aspecten. Als introductie van dit onderdeel bespraken ze de wijze waarop Epke Zonderland zijn sport beoefend. Hij als geen ander heeft de afgelopen jaren laten zien dat zijn resultaten er zijn gekomen door vooral zijn beslissingen die hij zelfstandig nam. De bijgaande foto laat zien dat de ouders tot een behoorlijke lijst zijn gekomen.

Naast zelfstandigheid werd door Frints en Pons Jan ook de belangrijkheid van goede slaap beklemtoond. Dat slaap belangrijk is weet natuurlijk iedereen, maar ook datgene wat je doet vlak voor je gaat slapen is belangrijk voor een goede nachtrust. Achter een beeldscherm zitten waar veel licht aan te pas komt, is in ieder geval niet de goede voorbereiding voor slaap.  De slaap bestaat uit een aantal fases en met name de eerste fase, de diepe slaap, waarbij het lichaam zich fysiek hersteld is bij topsporters natuurlijk erg belangrijk.Als topsporter heb  je maar een aantal jaren dat je TOP kunt zijn en dus moet je voldoen aan de vele randvoorwaarden die hiervoor gelden. Besproken werd dat de drive om dingen te verbeteren met name vanuit de sporter zelf moet komen en dat veel bemoeienis van ouders juist bij veel jeugd averechts werkt. Kinderen moeten de belangrijkheid ervan zelf gaan inzien.Ouders waren blij met de sessie. Zij vonden dat ze nu meer gereedschappen hadden om hun kind te ondersteunen bij het vergaren van alle kennis. Enkele zeiden dat het beter was geweest als ze deze bijeenkomst hadden gehad op het moment dat hun kind 10 was. Want ook in die leeftijdfase neem je als ouder veel beslissingen voor je kind, zoals de arbeid/rust  verhouding, voor een kind van tien erg belangrijk.

Het middagprogramma met Robin Haase werd gehouden in een zeer open sfeer waarin zowel Robin als de kinderen zeer openhartig waren over hun ervaringen, teleurstellingen en successen. Robin begon met de vraag aan de kinderen welke drie dingen ze leuk vonden om te doen. Natuurlijk kozen de kinderen tennis als nummer 1 hobby.  Robin zelf bleek al als heel klein kind te weten dat hij  proftennisser wilde worden en tot op heden heeft hij daaraan niet getwijfeld en nog steeds met veel plezier op de baan te staan.  Robin vertelde ook dat hij geleerd heeft van zijn fouten. Hij noemde onder meer de meer dan vier uur durende autoreizen naar Almere een zeer foute keuze van hem. De arbeid/rust verhouding was op de vele dagen dat hij in Almere is geweest niet goed doordacht. Wat wel een goede keuze van hem is om te doen is het houden van zogenaamde power naps, korte slaapjes tussen de traningen door, waardoor je na zo’n power nap vooral mentaal weer fitter op de baan staat. Ook Tjerk Bogstra en Frits Don hadden hun inbreng bij het forum. Frits benadrukte dat je voor de vele onderdelen die van belang zijn bij topsport je professionele hulp kunt krijgen en dat de investering en keuzes die je hierbij maakt van groot belang zijn.

Het forum eindigde met de vraag aan Robin wat voor hem het belangrijkste is als tennistopsporter. Hij antwoordt hier snel op en zegt: “Zorg dat je fit blijft en niet geblesseerd raakt”. De juiste arbeid/rust verhouding is essentieel. Ook maakt hij ter plekke wereldkundig wie zijn nieuwe begeleider wordt in 2015: het wordt Mark de Jong.

Na nog een drankje en enthousiaste reacties van ouders en kinderen gaat iedereen weer huiswaarts.

 

Wouter Fok