Tijdens de Fed Cup Nederland Canada is Judith Ambags-Warringa benoemd tot voorzitter van de IC. Zij volgt als eerste vrouwelijke voorzitter van de IC sinds het bestaan (1931)Joost Wijnhoud op. Joost blijft vice voorzitter en voorlopig zal hij Judith nog bijstaan tijdens haar voorzitterschap. Hieronder het moment waarop de voorzittershamer door Joost werd overgegeven aan Judith.