Zoals we al eerder via mail hebben gecommuniceerd, zijn we als bestuur van onze IC al geruime tijd bezig om te onderzoeken op welke manier we de verbinding, maar zeker ook de samenwerking met de KNLTB zouden kunnen intensiveren.

We zijn een club van (oud) internationals  met een enorme tennis knowhow en ervaring, die van grote waarde kan zijn voor tennissend Nederland. Een aantal van onze leden werkt reeds professioneel in de tennissport en is dus in staat om hun kennis te delen. De kennis van de anderen wordt nu niet ingezet en dat vinden we jammer en een verspilling van kennis. Tenslotte hebben we allemaal hetzelfde doel, en dat is tennis in Nederland op een ho(o)g(er) niveau te brengen en te houden. Een voorbeeld wat recent al van start is gegaan, is ondersteuning door IC leden van de KNLTB  campagne “beleef het beste van ….”, waarmee de KNLTB toptennis gebruikt om de tennisbeleving en zichtbaarheid  in ons land te vergroten en de tennissport te laten groeien.

Een aantal van de overige doelstellingen die we samen met de KNLTB hopen te realiseren zijn:

  • Een meer professionele IC website, minder uitgebreid misschien, maar  aansprekender en met actueel IC- en tennisnieuws, mede gevoed vanuit de KNLTB(site)
  • Ontwikkelen van een IC club app, naar het format van de KNLTB club app, waarmee we makkelijker  interne zaken met alle leden kunnen communiceren en  regelen.
  • Een aantal, voor de IC belangrijke, evenementen gaan combineren met KNLTB  events, zoals:
    • Op 12 december as. de uitreiking van de IC Holland Award tijdens de opening van het nieuwe Nationaal Tennis Centrum in Amstelveen
    • onze IC Academy, die we als IC sinds de jaren ’90 een twintigtal keren heel succesvol organiseerden, is voor onze topjeugd en hun ouders lastig in te passen in de huidige agenda van deze groep. De opzet is nu onze inbreng op te nemen in een van de landelijke dagen die de KNLTB organiseert.
  • De mogelijkheid om columns te verzorgen voor “Tennislife”, het KNLTB platform voor onze topjeugd
  • Meer IC leden aanwezig bij aansprekende evenementen zoals Rosmalen, ABNAMROWTT, Davis Cup en Federation Cup wedstrijden etc.
  • Meer KNLTB betrokkenheid bij kennis events van de IC.

De IC zal ook participeren in de Grand Slam Club, een zelfstandige stichting die gelden genereert voor talentvolle jeugd in Nederland

Laten we met z’n allen zorgen voor een succesvolle samenwerking!

Het Bestuur van de IC van Nederland.