In de nieuwe rubriek “Leden in het Nieuws” willen we graag vermelden dat ons erelid Evert Schneider een bijzonder boek heeft geschreven. Het boek heeft als titel de “Wolkenboodschapper”.

Kalidasa is de beroemdste dichter die India heeft voortgebracht. Hij componeerde tegen het einde van de 5e eeuw na Chr. zijn bekendste gedicht, de Wolkenboodschapper. In dit gedicht neemt Kalidasa ons mee op reis, van midden India naar het hooggebergte van de Himalaya. Hij beschrijft het land, de bewoners, rivieren, flora en fauna, godinnen en goden, tempels en steden en hun geschiedenis, en de Himalaya die Kalidasa ziet als het centrum van de wereld. Hij verklaart de wolken, hun ontstaan en bewegingen, de wind, de regenboog, de jaargetijden en het klimaat.
Kalidasa’s Wolk – op weg met een universele boodschap van liefde en verlangen – heeft zijn betekenis voor miljoenen Indiërs door de eeuwen heen behouden: verlies nooit de hoop op betere tijden, droom het onmogelijke. In ons land is Kalidasa volstrekt onbekend. Deze vertaling, rechtstreeks uit het Sanskriet, toelichting en illustraties hopen Kalidasa en zijn werk wat meer bekendheid te geven.
Evert Schneider is in 1990 Sanskriet gaan studeren aan het India Instituut in Amsterdam. Daar heeft hij vertalingen leren maken van hoogtepunten van religieuze en wereldlijke Sanskriet-literatuur.
Het boek is verkrijgbaar in de handel, maar voor een speciale prijs kan Evert Scheider zelf een boek verzorgen. Zijn email adres is evalschneider@cs.com.