Eind augustus werden de Nationale Veteranen Kampioenschappen 2008 gespeeld in Utrecht (Oud-Zuilen). Hoe deden onze IC-leden het daar?

Ton Sie won de herenenkel 50-55:

Nora Blom won de damesenkel 55-60:

En ook de damesdubbel 50-55 samen met Carola Muller van Moppes:

Hans Adema van Scheltema won de herenenkel 60-65 van Peter Vaarties, die vaak als gastspeler optreedt in onze teams:

En Els Veentjer speelt helaas niet meer, maar kwam op bezoek als ITF-gedelegeerde:

foto’s: Paulien van den Tempel