1948

Pas na de tweede Wereldoorlog werden met regelmaat nieuwe IC’s opgericht en kwam onze IC met ups en downs tot grote bloei. In 1948 organiseerde de IC van Nederland de eerste IC Week op de banen van de Noordwijkse Sportvereniging, met deelname van IC’s uit 5 landen. Het houden van een IC Week gebeurt tot op de dag van vandaag door alle IC’s, meestal bij lustrum vieringen. Zo vierde de IC van Frankrijk in 2019 zijn 90 jarig bestaan op die manier, waarin gespeeld werd om de in 1948 door onze IC ter beschikking gestelde Windmill Trophy.  Wedstrijden van de IC werden voor duizenden toeschouwers gespeeld op de home ground van de IC van Nederland, De Noordwijkse Sport Vereniging (NSV).

The IC Windmill Trophee