Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 11 maart j.l.  is de Dutch IC-Cup toegekend aan Anja Ybema-Lepoutre vanwege  het jarenlang op voortreffelijke manier organiseren van de IC Golf- en Clubdag. Omdat Anja toen niet aanwezig was, heeft bestuurslid Stephen Noteboom de Dutch IC-Cup officieel uitgereikt bij haar thuis. De bijgaande foto getuigt hiervan. Veel dank Anja voor het organiseren van al die mooie IC dagen.