TOEKENNING van de IC-HOLLAND AWARD 2019 (met enige vertraging door de pandemie)

De jury heeft dit jaar bijzondere aandacht willen schenken aan een unieke tennisprestatie en een daarmee verbonden sterke coachingsprestatie. Kiki Bertens bereikte haar beste prestaties ooit: op 13 mei van dit jaar wist zij de 4e plaats op de wereldranglijst te behalen en op basis daarvan is haar de IC-Holland Award 2019 toegekend.

Het lijdt naar de mening van de Jury geen twijfel dat Raemon Sluiter, sinds 2015 actief als coach van Kiki, een wezenlijke rol heeft gespeeld bij het behalen van dit prachtige resultaat. In die periode is Sluiter er in geslaagd Bertens in vele opzichten een ontwikkeling te laten doormaken, die haar vanaf een plek rond de 100 tot een plek in de mondiale top 10 bracht. Dat zijn inbreng daarin van groot belang is geweest leidt de jury m.n. af uit hetgeen Kiki daarover zelf heeft verklaard, bv. in november 2019:

“Ik ben heel erg gegroeid en dat is natuurlijk ook mede dankzij Rae. Hij heeft ook altijd gezegd vanaf het begin van onze samenwerking: joh eigenlijk wil ik dat je over een paar jaar kunt zeggen ik maak mijn eigen keuzes en jou heb ik niet meer nodig.”

En over de wisseling van coach naar Elise Tamaëla: “Dat is natuurlijk wel zijn verdienste dat ik zo gegroeid ben als persoon maar ook als speelster dat ik nu deze keuze kan maken.”

Raemon Sluiter draagt zijn ambassadeurschap van ons land als tennisgemeenschap met verve, charme en kunde.

Op basis van het voorgaande  heeft de jury besloten om Raemon Sluiter als blijk van grote waardering voor te dragen als kandidaat voor een IC-Holland Award 2019.  Deze voordracht is met unanieme instemming overgenomen door het Bestuur van de Internationale Lawn Tennis Club van Nederland.