Impressies van de Clubdag

Op zijn onnavolgbare wijze wist onze Voorzitter met zijn openingstoespraak van de Clubdag – liever: clubavond – op zaterdag 29 november  ten huize van de Golfclub Kagerzoom te Warmond richting te geven aan wat een  méér dan spectaculaire avond bleek te gaan worden. En wat een vreugde om Linda en Paul (met diens echtgenote) op deze avond in IC-kring te mogen begroeten ! De Voorzitter vond passende woorden van welkom voor hen.
Spanning en sensatie hingen al ruim in de lucht, toen niemand minder dan Sinterklaas, vergezeld van Piet, zijn opwachting maakte en zich niet alleen  tot de IC als vereniging, maar vooral ook tot individuele leden  – en hun partners ! – richtte.

Deze Sint toonde zich zeer goed ingevoerd in het wel en wee van onze IC. Van jong tot oud werden onze IC-leden tot diepgaande inzichten gebracht, over hun tennisspel in het algemeen en hun doen en laten naast de baan. Oude geschiedenissen werden door de Sint met smaak opgehaald en veelal in een verrassend, nieuw licht geplaatst.
Na een voortreffelijk buffet-diner werd onder leiding van ons lid van verdienste Theo Bollerman de tennis-quiz gespeeld. Hier ging het om kennis van het spel, de spelers en historie. Aangezien niet individueel,maar  per tafel geantwoord moest worden, had de quizmaster ook nog de lastige taak de zo noodzakelijke orde te bewaren. De tafel, waaraan onze Voorzitter aanzat, heeft zich lange tijd goed geweerd, maar moest zich in de slotronde gewonnen geven.
Een mooie avond die in alle opzichten recht doet aan de inspanningen van het Bestuur om onze IC  een club van méér dan tennisvrienden te doen zijn.

                                                 Evert Schneider

De borrel, hier tijdgenoten Linda Niemantsverdriet en voorzitter Mark Koevermans:

 

Gina en Paul Dogger:

Waar kijken ze nou naar:

Om de beurt bij Sinterklaas!

 

die iedereen op de hak nam…

maar ook mooie en aanmoedigende woorden sprak…

 

Martin kreeg er van langs:

 

Mooi pak van die Sint, en Piet mocht er ook zijn! 

Het diner:

De winnende tafel van de quiz (niet toevallig de tafel van Evert!):