In 1975 werd hij lid van het bestuur van de IC van Nederland. Rolf was toen 24 jaar jong en nog volop actief in het tennis-circuit. Even naar Zwitserland in 1982 en 1983, maar vanaf 1984 weer onafgebroken een vaste kracht voor ons bestuur. In de loop van 2008 gaf hij te kennen dat  het mooi was geweest.
Rolf was in die 32 jaar (!) ook een aantal jaren secretaris en de eerste vertegenwoordiger van de IC in de Commissie Toptennis van de KNLTB. Op de Algemene Ledenvergadering op zaterdag 7 februari 2009
roemde voorzitter Mark Koevermans vooral zijn grote netwerk. Rolf kreeg eerst de Dutch IC Cup 2008 uitgereikt en aan het einde van de vergadering overhandigde de voorzitter hem de oorkonde “Lid van Verdienste van de IC van Nederland” met de kanttekening dat er nu  een nieuwe categorie bijzondere leden is. Rolf is namelijk het eerste tennissende lid met deze titel.

Rolf liet ons gelukkig weten dat hij zeker géén afscheid van de IC neemt, tennis en daarbij deze club heeft nog altijd een grote plaats in zijn hart.